جذب سرمایه خارجی و پول ارزان دوشنبه یکم خرداد ۱۳۸۵ 14:58

عليرضا اميدوار

يك كارشناس سرمايه گذاري خارجي  سياستهاي تدوين شده از سوي دولت در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي را  به وي‍ژه بعد از تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي مثبت ارزيابي كرد و افزود هر چند در تدوين اين سياستها به اكثر نظرات بخش خصوصي توجهي نشد اما اين قانون  از جمله مهمترين سياستهاي تشويقي جذب سرمايه گذاري خارجي بود كه از سوي دولت به تصويب رسيد . كارشناس سرمايه گذاري خارجي   ، تجربه كشورهاي موفق در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي را مهمترين عاملي دانست كه مي تواند به سياستگذاران كشوري در جهت جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري خارجي عمل كند . وي همچنين جدا ژنداشتن سياستهاي جذب سرمايه گذاران داخلي از خارجي را تصوري نادرست خواند و افزود هر چه بنيه اقتصادي و توان اقتصادي شركتهاي يك كشور يا استان بيشتر باشد آن كشور يا استان در جذب سرمايه موق تر خواهد بود . وي معتقد بود كه به جاي تشكيل كانونهاي جذب سرمايه گذاري خارجي دراستانها يا كشور مي بايست كانونهاي جذب سرمايه تشكيل شود و حمايتهاي لازم به صورت موازي از سرمايه گذار داخلي و خارجي صورت پذيرد .

جذب سرمايه و پول ارزان مي بايست فارغ از تمامي بحثهاي مربوط به آثار سرمايه گذاري خارجي در دستور كار قرار گيرد زيرا كه اولويت اول كشور جذب سرمايه و پول ارزان است .

 تجربه كره جنوبي  در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به شاخصهاي يك كشور صنعتي از جمله تجربه بسيار موفق در جهان ارزيابي مي شود .

مهمترين اقدامات و سياستهايي را كه دولت كره جنوبي براي جذب سرمايه گذاري اتخاذ كرد بدين شكل بود كه يك نهاد برنامه ريزي متمركز ، مسوول تمامي سياستهاي كلان اقتصاد كشور بود نه مانند ايران كه دهها شوراي عالي هر يك بخشي از اقتصاد ايران را هدايت مي كنند . اين نهاد برنامه ريزي متمركز با تدوين برنامه هاي پنج ساله تصميم گيرنده اصلي در مورد سرمايه گذاري و هزينه سرمايه گذاريها و برنامه هاي اقتصادي كشور كره مي باشد .

اين نهاد سياستي هدفمند را در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي به كره دنبال كرو و به سرمايه گذاري خارجي فقط به عنوان وارد شدن سرمايه نگاه نكرد .

مشوقهاي سرمايه گذاري را كه اين نهاد در هم براي سرمايه گذاران داخلي و هم براي خارجيان نظر گرفت ، به شرح زير بود :

اعطاي تخفيفهاي مالياتي و مخصوص براي شركتهايي كه  در جهت ارتقاء تكنولوزيكي خود گام بر مي دارند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه داراي نوآـوري هستند

اعطاي تخفيفهاي مالياتي و مخصوص تا 30 درصد  براي شركتهايي كه در زمينه آموزش و افزايش مهارتهاي نيروي انساني خود گام بر مي دارند . اين نكته از انجا جالب است كه تقريبا فاقد منابع طبيعي است و مهمترين ثروت و دارايي اين كشور منابع انساني ماهر است .

اعطاي تخفيفها و معافيتهاي مالياتي براي شركتهايي كه دچار ركود اقتصادي شده اند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه از خدمات مشاوره اي مديريتي و فني استفاده مي كنند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه كليه فعاليتهاي آنان در قالب قراردادهاي پيمانكاري با شركتهاي بزرگ و در كلاس جهاني باشد

اينگونه سياستها در كشور كره سبب شد كه در وهله اول سرمايه گذاري در كره رونق بگيرد با رونق سرمايه گذاري داخلي در كره نيز سالنه ميليارد ها دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شد .

هم اكنون در ايران نيز مشوقهاي مالياتي ،گمركي ، مالي ، سرمايه گذاري خارجي،  مناطق آزاد و ويژه و مشوقهاي زير بنايي براي رونق سرمايه گذاري وجود دارد اما متاسفانه تمامي اين مشوقها به صورت يكپارچه ديده نشده است و به دليل ضعف هاي ساختاري در اقتصاد كشور اين مشوقها و سياستهاي تشويقي به صورت بهره ور عمل نمي كنند و انگيزه هاي زيادي در سرمايه گذاران ژديد نمي آورند هر چند كه در سالهاي اخير به وي‍ه از سال 1379 به اين سو اين مشوقها بسيار تاثير گذار بودهاند و سهم سرمايه گذاري صنعتي از كل سرمايه گذاري كشور را از 15 درصد در سال 1379 به 20 درصد در 1383 رسانده است . اصلاح فضاي كسب و كار و هدفمند نمودن سياستهاي تشويقي و آزاد سازي بازار پولي و مالي كشور و توجه ويژه به صنايع كوچك و متوسط  از مهمترين عواملي هستند كه مي توانند تعامل ميان اين سياستهاي تشويقي را برقرار كنند .

 اولين گام نيز در جهت جذب سرمايه گذاران ارايه اطلاعات دقيق مشخص و شفاف از فرصتهاي سرمايه گذاري ، نياز سنجي صنعتي بازرگاني و خدماتي ، ارايه امار و اطلاعات از وضعيت بازار كالاها و خدمات صنعتي ، عرضه، تقاضا ، قيمت،  تكنولوزي ، تحولات بازار و تهيه طرحهاي توجيهي و حرفه اي براي سرمايه گذاران ..  مي باشد .

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |